Yeşim Kreş & Anaokulları

Güvenli ve Eğlenceli Bir Ortanda Eğlenerek Öğreniyoruz

Okulumuz, klasik anaokulu ezberci ve dayatmacı eğitim anlayışı kalıplarından çıkarak, çocukların doğuştan gelen ve zamanla yitirdiği yetenekleri, erken çocukluk döneminde profesyonel eğitimciler desteği ile fark etmek, geliştirme ve yönlendirme hedefiyle kurulmuş olup sürekli değişim ve gelişim içerisinde yoluna devam etmektedir.

Okulumuzun eğitim programları içinde keşif oyunları, hayal atölyesi, değerler ve ahlak eğitimi, ekoloji çalışmaları, bilim atölyesi, ebruli, kil, resim, scamper yöntemi ile beyin fırtınası ve motor gelişim aktiviteleri bulunmaktadır.

Ayrıca drama, izcilik oyunları, satranç, İngilizce, orff çalışmaları ile becerilerin arttırılması hedeflenir.

Okulumuzda tüm mobilyalar, musluklar, lavabo ve klozetler vb. tüm aksesuarlar çocuklarımıza uygun olarak inşa edilmiştir.

Okul içinde ve bahçesinde alarm ve kamera sistemimiz bulunmaktadır.

Okulumuzda ,hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan ;çocukların , günlük protein,karbonhidrat,vitamin ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere beslenme programı uygulanmaktadır.

Okulumuzda kat merdiveni girişinde küçük yaş grupları için güvenlik kapıları mevcuttur.

Okulumuzda itfaiyenin öngördüğü yangın çıkış kapıları ve acil durum yönlendirmeleri mevcuttur.

Okulumuzda modern ısıtma (doğalgaz) ve soğutma (klima) sistemi mevcuttur.

Nitelikli eğitimimiz için, fiziksel yapının kalitesi çok önemlidir. Çocuklarımızın hareket ihtiyacını giderecek, ekipman ve oyuncaklarla donatılmış binamız, keyifle yaşayacakları bir yapı olarak tasarlanmıştır.


Misyonumuz

Yeşim Anaokullarında, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir.Başta velilerimiz olmak üzere, isteyen herkes, anaokulumuzı ziyaret edebilir. Yeşim Anaokulları olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocukların eğitimiyle ilgili seminer ve veli toplantıları düzenlemekteyiz.

Yeşim Anaokulları, okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

Vizyonumuz

Yeşim Anaokullarının vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;*Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve özdisiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan,*Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,*Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,*Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında standartlara uyan ve yol gösteren,*Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,*Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,*Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,*Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,*Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,*Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,*Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren,bir okul olmaktır.

hakkımızda