Robotik Kodlama

Dijital çağdaysak Robotik Kodlama olmadan olmaz. Çünkü her çocuğun muhakkak dikkatini çeker, yaratıcılıklarını kullanarak farklı temalar ortaya çıkarmak, merak duygusunu ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Robotik Kodlama “Yapamam yok denerim var” ekseninden yola çıkarak, çocuklarımızda özgüveni geliştirici çalışmalar yapıyoruz. Robotik Kodlama çalışmalarımızı her hafta Cuma günü evlere gönderiyoruz. 2. Dönemde yaptığımız birebir veli toplantılarımızda Robotiko adlı portfolyo sunum dosyamızı paylaşıyoruz.

robotik kodlama