Hight Scope Çalışmaları

“ Nesneleri tanıyabilmek için, kişi onlarla uğraşmalı, onlarda değişiklik yapmalı, yerini değiştirmeli, birleştirmeli, ayırmalı, tekrar birleştirmelidir. “Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar” diyerek eğitim sistemimizi tam manasıyla özetlemiş Jean PIAGET High Scope yaklaşımı çalışmalarımızı öğretmenlerimiz değil, öğretmenlerimiz ile birlikte çocuklarımız yaratıcılıklarını, girişkenliğini, sorgulayıcılığı, kendini ifade edebilme ve başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak sürece etkin katılım gösterirler. Gün içinde yapılan High Scope çalışmamızı velilerimize gün ve gün yazılan iletişim defterlerinde paylaşmaktayız.

hight scope çalışmaları