Stem (FeteMM)

STEM ( FeteMM ) eğitimimizin temel amacı, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik disiplinleri arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir formatta gerçekleştirmeyi sağlıyoruz. Eğitim sistemimiz içerisinde çocuklarımıza;

a) Öğrenme ve uygulama

b) İçerikleri birbirine entegre etme

c) Sorgulama ve yorumlama

d) Dil gelişimini artırma

e) İşbirliği içinde olma

f) Uygun teknolojiyi kullanma

Temaları altında oyunlarımızı sunuyoruz. Oynamış olduğumuz oyunlar gözlem formatında rapor halinde sunuluyor.

stem (fetemm)